Trestní právo 1/2013

Obnova demokracie

(Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.)

Autor se zamýšlí nad kritickými hlasy, patřícími naší aktuální politické situaci a nedostatkům v současném fungování demokracie. Opírá se o publikované názory prezidenta Václava Klause, expremiéra a prezidentského kandidáta Miloše Zemana a bývalého rektora Masarykovy univerzity a současného ministra školství Petra Fialy. Řešení pak, spolu s nimi, nalézá v obhajobě a obnově demokracie, nikoliv v hledání „třetích“ cest.  

 

Rozhovor s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem

(Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.)

Rozhovor se týká na jedné straně profesionální (advokát, vysokoškolský učitel práva) i politické životní dráhy současného ministra, na druhé straně pak jeho názorů na aktuální problémy resortu (kvalita zákonů, budoucnost vrchních soudů a vrchních státních zastupitelství, financování justice a podobně).

 

Aplikace norem trestního práva v oblasti sportu v České republice

(JUDr. Jiří Hruška, Mgr. Pavel Hruška)

Fundovaný materiál rozebírá v teorii i praxi zatím nepříliš frekventované téma, a to aplikaci trestního práva na některé negativní jevy vážící se na provozování sportu. Patří sem zákeřné zákroky způsobující i vážná zranění, využívání dopingu k vylepšení výkonů, korupční ovlivňování výsledků a další. Po vymezení základních pojmů se soustřeďuje především na teorie vylučující právní odpovědnost za sportovní úrazy. V závěru uvádí i konkrétní judikáty z této oblasti.

 

Obžalovacia zásada: minulosť, súčasnosť a budúcnosť

(JUDr. Bystrík Šramel)

Článek seznamuje v úvodu čtenáře s historií vzniku a uplatňování obžalovací zásady. Dále poukazuje na některé problematické aspekty v jejím chápání a analyzuje právní důsledky jejího využívání v moderním trestním řízení. Na závěr se pak pokouší naznačit možný budoucí vývoj trestního procesu založeného na akuzačním principu.  

 

Trestně právní aspekty nenávistných projevů ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

(JUDr. Ing. Jan Čapek, CSc.)

Autor série příspěvků zabývajících se judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku se tentokrát věnuje především kolizi mezi článkem 10 (svoboda projevu) Úmluvy o lidských právech a základních hodnotách a takzvanými „nenávistnými projevy“ extremistů. Opět přináší stručnou charakteristiku vybraných judikátů a z ní vyplývající závěry.

 

Iluze kontradiktorního procesu trestního a co s ní

(JUDr. Václav Vlk)

Autor se kriticky zamýšlí nad krizovými místy současného kontradiktorního procesu, jimiž jsou podle něj postavení státního zástupce, který na jedné straně vykonává dohled nad zákonností trestního procesu, ale současně má dělat maximum pro úspěch obžaloby, dále mizivá pravomoc soudu nad přípravným řízením a konečně upření práva obhajoby na procesně relevantní vyjádření postoje k projednávané věci.